Ohromující video: Kůrovec sežral české lesy, některé jsou nenávratně ztracené

kalamita bez příkras

Ohromující video: Kůrovec sežral české lesy, některé jsou nenávratně ztracenéVIDEO UVNITŘ
napadené lesy na Dačicku Foto:

Foto: Printscreen video – PEFC Česká republika a Lesnická práce

Domov

Vojtěch Šeliga

Kůrovcová kalamita v ČR je opravdu vážná. Dokazují to letecké záběry odborníků z PEFC Česká republika a Lesnická práce, kteří zmapovali poškození lesů ve velkém okruhu mezi Prahou, Příbramí, Vysočinou a Poděbrady. Problému s kůrovcem přispívá i suché počasí posledních let.

„Aktuálně je nejpostiženější oblastí jižní polovina Vysočiny, ale za kalamitní již lze označit situaci na celém území ČR,“ uvedl pro Echo24 Jan Příhoda, šéfredaktor časopisu Lesnická práce. Plošný rozvoj kůrovcové kalamity na jižní Vysočině, ukazuje například video pořízené z Dačicka.

Trpí také lesy, které se vyskytují v blízkosti velkých vodních toků. „Zasažení porostů kolem velkých řek je pravděpodobně způsobeno chudými půdami, vysýchavými, často kamenitými svahy atp. V Polabí, kde usychají rozsáhlé komplexy borovic, je nejpravděpodobnější příčinou pokles hladiny spodní vody,“ uvedl Příhoda. Rozvoj kůrovcové kalamity ukazuje video z oblasti slapské přehrady.

Boj s kůrovcovou kalamitou však bude náročný. „V této situaci jsou možnosti boje s kůrovcem determinovány kapacitami dřevorubců a těžebních technologií, ale také možnostmi odbytu dříví. Podle mého názoru jsme se již dostali na maximum objemů, které jsme schopni v ČR těžit a zpracovat. Za rok 2018 bylo vytěženo 26 mil. m3 dříví, drtivá většina kalamitního, tedy o více než 10 mil. m3 dříví více, než se průměrně těžilo za posledních 20 let,“ uvedl Příhoda.

Upozorňuje však, že situaci nespasí ani vysazování listnatých stromů: „ Jediným efektivním způsobem boje s kůrovcem v Evropě je nalezení napadeného stromu, jeho vytěžení a asanace. Zasažené oblasti bude nutné obnovit, ale domněnka, že listnáče jsou spásou českých lesů nevychází ze znalosti aktuálního vývoje. Dopady sucha a různí škůdci (včetně zavlečených) decimují i jiné dřeviny. Například jasan je houbou chalara fraxinea decimována s extrémní mortalitou a jasan mizí z lesů rychleji než smrk. Sucho ovšem oslabuje prakticky veškeré druhy dřevin, usychá borovice, místně duby v Polabí nebo modřín a jedle.“

Některé lesy jsou podle Příhody již ztracené. „Jsou oblasti, kde již v boji s kůrovcem nelze pomoci, lze pomoci s obnovou lesů. Ale na zhruba polovině území lesů pomoci lze a jedinou rychlou a efektivní podporou je rychlá kalamitní podpora vlastníků lesů státem. Dnešní ceny dříví již nepokryjí ani náklady na zalesnění kalamitních ploch,“ uvedl pro Echo24.

Ministerstvo zemědělství chce ze státní kasy 2,5 miliardy korun, aby mohlo vypsat dotační program pro vlastníky lesů postižených kůrovcem. Vyplývá to z materiálu pro vládu, která záměr v pondělí projedná. Mělo by jít o kompenzaci za snížení ceny dříví na trhu. Vládu k uvolnění tří miliard korun kvůli kůrovci už například letos vyzval sněmovní petiční výbor.

Čtěte také: Mají včely rády řepku? Chemický postřik má na svědomí smrt tisíců včel