Rádio Svobodná Evropa promítne portrét Václava Havla na svou fasádu

VÝROČÍ SMRTI HAVLA

Rádio Svobodná Evropa promítne portrét Václava Havla na svou fasádu
Podobizna Václava Havla na budově rádia. Foto: Rádio Svobodná Evropa
1
Domov

Echo24

Rádio Svobodná Evropa (RFE/RL) si připomíná desáté výročí úmrtí Václava Havla promítáním jeho podobizny na svou budovu v Praze. Fotografii doprovází slova díků všem, kteří pomáhají budovat demokratičtější svět, uvedla stanice v prohlášení. Černobílý snímek zachycuje bývalého prezidenta v pozdějším vleku, Havel je na něm oblečený v obleku.

Svobodná Evropa připomněla, že má na Českou republiku i jejího exprezidenta silné vazby, protože samotné začátky vysílání jsou spjaté s Čechy. Důležitou úlohu sehrála stanice také během pražského jara a vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa, později i při informování o událostech v roce 1989. „A v roce 1993 prezident Havel, dlouhodobý posluchač a přispěvatel československé Svobodné Evropy, navrhl, aby se RFE/RL přesunulo ze své původní lokace v německém Mnichově do Prahy, čímž v roce 1995 započal stěhování stanice do budovy bývalého Federálního shromáždění na Václavském náměstí,“ poznamenala Svobodná Evropa.

„Vždy si budeme připomínat a ctít vliv, který prezident Havel měl na naši společnost, když nás pozval do Prahy – města, kde naše rádiové vysílání kdysi rušili – a které je nyní žijícím symbolem možností svobody,“ dodal současný ředitel rádia Jamie Fly.

Poslední československý a první český prezident Václav Havel vstoupil do povědomí veřejnosti v 60. letech minulého století díky působení v divadle, během normalizace patřil k nejvýraznějším představitelům čs. disentu a po listopadu 1989 se stal vrcholným politikem. Bojovník za lidská práva a také někdejší vězeň totalitního režimu, který zemřel 18. prosince 2011 ve věku 75 let, vždy vyvolával silné emoce. Zatímco ve světě Havla – básníka, dramatika, esejistu, spisovatele, publicistu, myslitele a politika – většinou obdivují, názory na jeho působení v české politice se různí.