K přeceňovanému Ivo Ištvanovi

K přeceňovanému Ivo IštvanoviNOVÉ
Vrchní státní zástupce Ivo Ištvan Foto:

Reprofoto: Česká televize

Názory čtenářů

Názory čtenářů

Pavel Raus

' alt="Pavel Raus" />

AD Přeceňovaný: Ivo Ištvan, č. 14/2019

Autorka využívá zcela odlišnou kauzu, o které navíc sama uvádí, že v ní má Ivo Ištvan výrazně nabito, k připomenutí skutečnosti, že v kauze Nagyová z obřího podezření ze zločinného spolčení zbyly jen „nezdaněné kabelky a špehování premiérovy manželky tajnou službou“.

Nezbývá než připomenout, že pod pojmem nezdaněné kabelky se skrývají luxusní dary, jejichž hodnota dosáhla v součtu hodnoty přes deset milionů korun, a přestože se nepodařilo prokázat, že šlo o úplatky, bylo jednání paní Nečasové shledáno trestným a vedlo k pravomocnému odsuzujícímu rozsudku nad osobou s přímým vlivem na předsedu vlády.

Snaha marginalizovat skutečnost, že ve druhé pravomocně skončené větvi celé kauzy docházelo ke zneužívání vojenského zpravodajství pro soukromé účely, je pak z mého pohledu u konzervativní novinářky zarážející ještě víc. V momentě, kdy docházelo ke sledování tehdejší manželky Petra Nečase, došlo nejen k potenciálnímu ohrožení státu – rozvědka neplnila své skutečné úkoly, ale také k obnovení praktik minulého režimu, kdy tajné služby nesloužily k ochraně zájmů státu a jeho občanů, ale naopak k jejich šikanování.

V celé kauze pak navíc zbývají ještě přinejmenším dvě trestní řízení, která nedospěla do svého konce: týkají se vyzrazení tajné zprávy BIS a trafik pro poslance ODS. A přestože nemusela být naplněna všechna očekávání, která si veřejnost krátce po propuknutí akce vytvořila, není výsledek celé kauzy aspoň z mého pohledu nepřiměřený úkonům, které ve věci policie pod dozorem státního zástupce Ištvana provedla.

Přirozeným důsledkem závažnosti kauz byl i pád vlády, ke kterému by přinejmenším pro zneužívání rozvědky došlo i ve většině civilizovaných zemích světa. Zda by taková kauza stála politickou kariéru i současného premiéra, je otázka.

Negativní odpovědi nahrává skutečnost, že veřejnost zatím premiérovi promíjí i kauzy, které jsou taktéž velmi závažné a k jejichž odhalování Echo kvalitní žurnalistkou přispívá.

Pavel Raus, student Právnické fakulty UK

Související články