Knihou roku 2021 je Hilského Shakespearova Anglie. Blog roku vyhrála přerovská policie

MAGNESIA LITERA

Knihou roku 2021 je Hilského Shakespearova Anglie. Blog roku vyhrála přerovská policie
Knihou roku a hlavním vítězem cen Magnesia Litera se dnes stala publikace anglisty a překladatele Martina Hilského Shakespearova Anglie – Portrét doby. Foto: Magnesia Litera
1
Panorama

Echo24

Knihou roku a hlavním vítězem cen Magnesia Litera se dnes stala publikace anglisty a překladatele Martina Hilského Shakespearova Anglie – Portrét doby. V jubilejním 20. ročníku výročních knižních cen zvítězila mezi 463 přihlášenými tituly. Literu za nejlepší prozaické dílo dostal Daniel Hradecký za knihu Tři kapitoly. Nominován byl v této kategorii i autor Týdeníku Echo Ondřej Štindl za román Až se ti hlava zatočí.

Zatímco vítěze jednotlivých kategorií vybírají ze svých nominací odborné pětičlenné poroty, v kategorii Kniha roku letos hlasovalo 233 zástupců literární veřejnosti. Hilského kniha, která byla nominovaná v kategorii naučná literatura, prezentuje alžbětinskou společnost ve všech jejích nuancích. Ve třech rozsáhlých celcích Lidé a společnost, Každodenní život, Imaginace, mentalita a řeč popisuje dějiny každodennosti i sociokulturní fenomény, které se podílely na proměnách epochy.

Autor je podle porotců zaznamenává vždy poutavě a v překvapivých detailech: jak lidé jedli, bydleli, milovali a umírali. Jak žili herci, žebráci či prostitutky, jak rozuměli sobě samým a proč plakali. Přehledně prezentovaný celostní vhled do Shakespearovy doby, do intimních životů lidí a proměn jejich mentality je podle poroty vrcholem Hilského celoživotního zájmu o dílo Williama Shakespeara.

Cenu za nakladatelský čin dostala edice Česká poezie a Česká próza, kterou vydává nakladatelství fra. Edice představila v posledních 15 letech více než sedm desítek titulů básníků a prozaiků jak v české literatuře dávno zavedených, tak nových. Mnozí debutanti, kteří v nich dostali poprvé prostor, se mezitím sami stali zavedenými a tituly těchto edic a jejich autoři posbírali množství literárních cen.

Debutem roku se stal román Lenky Elbe Uranova. Autorka se v něm kombinací různých žánrů snaží co nejšířeji uchopit fenomén Jáchymova, města uranových dolů. Kombinuje realistickou prózu s detektivními prvky, thriller, fantasy, sci-fi, dystopii, romanci, každodenní situace se nečekaně střídají s nadpřirozenými scénami. V popředí však stále zůstává idea věčného boje mezi dobrem a zlem.

Literu za poezii dostal Pavel Novotný za své Zápisky z garsonky, Literu za knihu pro děti a mládež Bogdan Trojak s titulem Safíroví ledňáčci a Glutaman. Jako nejlepší text v kategorii publicistika porota vybrala knihu koreanistky Niny Špitálníkové Svědectví o životě v KLDR, která obsahuje sedm příběhů, sepsaných ve formě rozhovorů s těmi, kdo utekli ze Severní Koreje do Jižní.

Za překladovou knihu si cenu odnesl Jiří Holub, který přeložil knihu Portrét pěkné Andalusanky Francisca Delicada. Životní příběh prostitutky vyšel poprvé v roce 1530, poté upadl do zapomnění. Znovu se vynořil až v polovině 19. století a plně doceněn byl až ve století 20. Podle literárních vědců autor formálně v mnohém předběhl svou dobu a text má až postmoderní charakter. Překladatel se podle poroty dokázal dobře vyrovnat se střídáním různých vrstev spisovného a nespisovného až vulgárního jazyka.

Literu za naučnou literaturu dostal biolog Jaroslav Petr za knihu Desatero smyslů o tom, jak lidé a zvířata vnímají okolní svět. Ocenění za nejlepší blog roku dostali městští policisté z Přerova, v jejichž facebookových příspěvcích podle poroty ožívá tradice předválečných soudniček. Blog se podle nich řadí k humoristické literatuře i k noirovému detektivnímu žánru, a texty navíc přispívají k polidštění stigmatizované profese.

Držitelé cen Magnesia Litera 2021:

Kniha roku: Martin Hilský: Shakespearova Anglie, Portrét doby (Academia)

Litera za prózu: Daniel Hradecký: Tři kapitoly (Listen)

Litera za poezii: Pavel Novotný: Zápisky z garsonky (Trigon)

Litera za knihu pro děti a mládež: Bogdan Trojak: Safíroví ledňáčci a Glutaman (Baobab)

Litera za naučnou literaturu: Jaroslav Petr: Desatero smyslů. Jak lidé a zvířata vnímají okolní svět (Argo/Dokořán)

Litera za nakladatelský čin: Edice Česká poezie a Česká próza (fra)

Litera za překladovou knihu: Francisco Delicado: Portrét pěkné Andalusanky (Přeložil Jiří Holub, Rubato)

Litera za publicistiku: Nina Špitálníková: Svědectví o životě v KLDR (NLN)

Litera za debut roku: Lenka Elbe: Uranova (Argo)

Magnesia Blog roku: Miroslav Komínek: Městská policie Přerov (facebooková stránka)

Kosmas Cena čtenářů: Václav Dvořák: Já, Finis (vlastním nákladem)