„Osekání asistentů pro handicapované se dotkne desítek tisíc dětí“

ZMĚNA V INKLUZI

„Osekání asistentů pro handicapované se dotkne desítek tisíc dětí“
Ministerstvo školství nedávno zveřejnilo návrh změn ve vyhlášce o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, podle které by asistenti měli pomáhat jen dětem s mentálním postižením, autismem či poruchami chování. Foto: Shutterstock
Domov

Echo24

Ministerstvo školství by mělo připravovat změny ve vzdělávání handicapovaných dětí společně s odborníky a na základně jasných dat. Návrh úprav, které by měly omezit využití asistentů pedagoga jen pro děti s některými handicapy, s experty nekonzultovalo. Novela by podle nich školám i dětem uškodila. Na úterním setkání s novináři se na tom shodli zástupci asociací pracovníků školských poraden, pedagogů, rodičů i dalších odborníků na vzdělávání. Vyzvali úřad k tomu, aby zřídil nezávislou expertní platformu, která by návrhy v takzvané inkluzi připravovala. Podle ministerstva se o možných změnách ve vzdělávání handicapovaných ještě bude debatovat.

Ministerstvo školství nedávno zveřejnilo návrh změn ve vyhlášce o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, podle které by asistenti měli pomáhat jen dětem s mentálním postižením, autismem či poruchami chování. Autoři to zdůvodnili tím, že u dalších žáků se využití asistentů ukázalo jako neúčelné. Podle legislativní expertky České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání (ČOSIV) Lenky Hečkové je taková změna diskriminační a znamená de facto návrat ke stavu, který ve školách byl před rokem 2016.

Do té doby se podpora handicapovaných zvlášť nefinancovala, i když na ni měli nárok. V českých školách se nyní podle statistik ČOSIV vzdělává 178 121 dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Navržené změny by podle Hečkové vedly k tomu, že podpůrná opatření, na která děti byly dosud zvyklé, by byla bez náhrady odepřena desítkám tisíc z nich. Týkalo by se to žáků s tělesným handicapem, chronickou nemocí či komunikačními problémy.

Tiskové oddělení ministerstva školství uvedlo, že teprve v úterý o půlnoci skončí připomínkové řízení, takže o návrhu se bude s odborníky ještě diskutovat. „K připravované vyhlášce je tedy předčasné se zatím vyjadřovat a zastávat jakákoliv stanoviska,“ napsal úřad. Navrhovaná úprava podle něj nemění hlavní principy a cíle zajišťování podpory dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Změny byly nastaveny na základě analýzy statistických dat ministerstva, zjištění školní inspekce a poznatků škol a školských poraden, uvedlo ministerstvo.

Proti novele vyhlášky se vyjádřili také zástupci pedagogických oborů na vysokých školách. Odmítavé stanovisko podpořilo deset akademických pracovišť, mezi nimi například Katedra psychologie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (PdF MU), Katedra pedagogiky PdF MU, Katedra pedagogiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy či Katedra sociální patologie a sociologie Pedagogické fakulty Univerzity Hradec Králové. Podle nich nejsou navržené změny racionální, neřeší vytčené problémy a dotkly by se školství naopak negativně.

„Ze všech těchto důvodů vyzýváme ministerstvo školství, aby zastavilo proces přijetí této argumentačně nepodložené a právně pochybné vyhlášky a přizvalo odborná vědecká pracoviště k věcné diskusi,“ stojí v jejich stanovisku. Podle odborníků by ve společném vzdělávání dětí pomohlo spíše třeba vytvoření návodu pro školské poradny, podle kterého by mohly rozhodovat o podpoře znevýhodněných. Jednotná metodika poradnám dosud chybí.

Foto: Echo24.cz

S novelou vyhlášky nesouhlasí ani zástupci pedagogicko-psychologických poraden a speciálně pedagogických center, spolek Učitelská platforma nebo pacientské organizace zastupující rodiče školáků s postižením či vládní výbor pro práva dítěte. Ostře ho kritizovala rovněž Národní rada osob se zdravotním postižením. Podle kritiků se ministerstvo školství snaží seškrtat výdaje a s úsporami začalo u školáků s handicapem. Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) by navrhované změny měly zlepšit využití peněz i vzdělávání handicapovaných. Novela by podle plánu mohla platit od příštího roku.