1

Pane ministře Babiši, spáchal jste podvod

Témata: , ,

Pane ministře Andreji Babiši, spáchal jste podvod, v lepším případě podvod kryjete. Po vystoupení miliardáře na půdě Poslanecké sněmovny lze tento závěr učinit už se značnou pravděpodobností. Téměř dvě hodiny mluvil k případu Čapí hnízdo, nejvážnější podezření však nevyvrátil. Zdá se tedy, že uspokojivou odpověď nemá k dispozici.

Za dvě hodiny proslovu se ministr financí dostal k okolnostem samotného případu jen okrajově.

Znectil každého, na koho si jen vzpomněl, a samotný výčet těch, kdo schytali nějakou urážku, by zabral půl tiskové strany. Kromě toho podal svérázný výklad polistopadového vývoje, kterému dominovala ziskuchtivost politiků i podnikatelů, pak naštěstí přišla vláda, která pod taktovkou Babiše začala postupně všechno dávat do pořádku. Z dramaturgie projevu pak vyplývalo, že vrcholem polistopadového vývoje bylo zřízení Farmy Čapí hnízdo, kterou už navštívilo 27 398 dětí a na kterou může být hrdá celá Česká republika. Jakoby si Babiš neuvědomoval, co se kolem něho děje, že právě běží trestní řízení, jehož objektem se může stát dokonce on sám. Anebo si to uvědomuje, ale svým proslovem se snažil nastolit jinou realitu, ve které je dotační podvod nedůležitou lapálií, případně dokonce chvályhodným skutkem.

Dva Babišové a jeden Herodes

K Čapímu hnízdu samému přidal jen pár nových informací. Senzační nádech mělo potvrzení čtrnáct dnů staré spekulace, že společnost Farma Čapí hnízdo patřila v letech 2007-2013 dvěma dětem z Babišova prvního manželství a bratrovi Babišovy partnerky Moniky Herodesové. Ministr předložil chronologii, která podle něho vyvrací jakoukoli možnost, že došlo k dotačnímu podvodu. Koncern Agrofert vydal koncem listopadu 2007 pro svou firmu ZZN Agro Pelhřimov akcie na doručitele. Tyto akcie koupili ještě před koncem roku tři příbuzní za 2,38 milionu. Na valné hromadě v lednu bylo ZZN Agro Pelhřimov přejmenováno na Farmu Čapí hnízdo. Noví majitelé farmy si pak pronajali na 22 let pozemky i budovy Čapího hnízda a podepsali s Agrofertem smlouvu o budoucí spolupráci, ke které patřilo i to, že se Agrofert zaručí za úvěr 350 milionů korun. Teprve koncem února 2008 požádali o evropskou dotaci 50 milionů a získali ji po právu. Ohromný koncern jako Agrofert neměl na dotaci nárok, ale oni byli novými majiteli malé firmy, pro kterou byly dotace určeny. Pokud měli s Agrofertem něco společného, bylo to zakotveno ve smlouvách. Teprve když se podnikání nedařilo, koncern farmu převzal. Co jiného mu zbývalo, když ručil za její půjčku?

Babiš věcnou část projevu zakončil upozorněním, že si nechal zpracovat k čerpání dotace posudek a právní analýzu. „Mají ji k dispozici orgány činné v trestním řízení. Z obou těchto nezávislých zkoumání vyplývá jednoznačný závěr, že celý postup při získání a čerpání dotace byl zcela v souladu s právními předpisy,“ uvedl.

Manažeři na leasing

Tímto výkladem, který snad půjde doložit, se ministr financí nevypořádal s hlavní námitkou. Podnikatel ovládá firmu, pokud vlastní její akcie, anebo když může dosadit své lidi do jejího vedení. Až do valné hromady v lednu 2008 byli nejdůležitějšími členy představenstva a dozorčí rady ZZN Agro Pelhřimov tři lidé z Agrofertu v čele s právníkem Václavem Knotkem. Podle obchodního rejstříku se právě Knotek na valné hromadě prohlásil za majitele poloviny anonymních akcií, dalších deset přinesla jiná právnička placená tehdy Agrofertem. Knotek pak s kolegyní překřtil ZZN Agro na Farmu Čapí hnízdo a jmenovali nové představenstvo i dozorčí radu. Právníci se k akciím překvapivě hlásili, i když se jednání o budoucím vedení Farmy Čapí hnízdo aktivně účastnila Babišova dcera i bratr jeho partnerky, kterým firma podle ministrova prohlášení ve sněmovně tehdy už patřila.

Ke všemu Knotek do vedení jmenoval Josefa Nenadála, který do Čapího hnízda přešel z jiných podniků Agrofertu a vydržel v něm další dva roky. Ještě o rok déle tam zůstala Jana Nagyová-Mayerová, která pro Babiše pracuje dodnes. Pravděpodobně o ní Babiš ve sněmovně mluvil jako o „specialistce na evropské fondy“, která projekt rekreačního centra vytvořila ještě v roce 2007 pro Agrofert. Později Knotek řídil další dvě valné hromady Čapího hnízda uvedené v obchodním rejstříku.

Jinými slovy: Lidé z Argofertu či dosazení Agrofertem řídili Čapí hnízdo, když žádalo a čerpalo dotaci. Ještě by bylo možné tvrdit, že kromě peněz, projektu a pozemků si noví nezávislí majitelé pronajali z Agrofertu také manažery, aby za ně všechno udělali. Teď už půjde jen o to, jestli tomu uvěří Policie ČR, OLAF a Evropská komise.   

Z nového čísla Kurdové čelí turecké invazi v Sýrii. Oddechový čas skončil

Echo týdne: Kurdistán, Norsko, fotbal ● Svět: Facebook zaléhává na matrace ● Esej: Když Češi pohřbívali boha ● Kauza: Politici nejsou schopni zkrotit… koloběžky ● Recenze: Jako Salieri a Mozart

Proč Češi zaostávají v cizích jazycích Jen 27 procent lidí u nás věří, že se domluví anglicky
Za chajdou schovaná SPECIÁL ARCHITEKTURA

/
komentátor

Petr Holub (*1958) absolvoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy a stáž v Sociologickém ústavu Akademie věd. Jako novinář pracuje od roku 1992, naposledy v denících Aktuálně.cz a MF Dnes, a úzce spolupracuje s Českým rozhlasem. Zaměřuje se na ekonomický rozměr politiky a na změny ve společnosti, které nastaly po pádu komunistického režimu. Žije v Praze a Českých Budějovicích.

Názory Více

Online zprávy Více

Vážení diskutující,
Echo24.cz chce umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazuje si právo neukládat či mazat příspěvky urážlivé, vulgární, xenofobní, odkazy na jiné internetové stránky či takové příspěvky, které odporují obecné lidské slušnosti. Před vložením vašeho příspěvku prosím zkontrolujte, zda jste opravdu přihlášeni. V opačném případě se váš příspěvek ukáže jen na vašem monitoru, ale do diskuze se nezanese.