Už ne otec a matka. Jen rodič. Vnitro chystá nové rodné listy pro děti stejnopohlavních párů

ZMĚNA RODNÝCH LISTŮ

Už ne otec a matka. Jen rodič. Vnitro chystá nové rodné listy pro děti stejnopohlavních párů
Dětem stejnopohlavních párů by matriky měly vydávat nový vzor rodného listu. Foto: Shutterstock
1
Domov

Dětem stejnopohlavních párů by matriky měly vydávat nový vzor rodného listu, ve kterém budou termíny „otec“ a „matka“ nahrazeny identickými kolonkami s názvem „rodič“. Počítá s tím návrh vyhlášky, který ministerstvo vnitra počátkem února odeslalo do připomínkového řízení. Dosud byli rodiče stejného pohlaví zapisováni v rodném listu do poznámky či jen do jedné z rubrik.

„Úprava by měla mít pozitivní dopad na rovné zacházení s rodiči stejného pohlaví, což by sekundárně zlepšilo i postavení dětí těchto rodičů. Navrhovanými změnami dojde k nápravě stávajícího stavu, kdy aktuální právní úprava neumožňuje plnohodnotný zápis těchto rodičů do matričních knih, rodných listů a příslušných matričních tiskopisů,“ uvádí vnitro v důvodové zprávě k materiálu.

Matriky se s podobnými situacemi setkávají zejména v případě, kdy se dítě stejnopohlavního páru narodilo v zahraničí, aspoň jeden z rodičů je občanem ČR a rodičovství obou bylo pro Česko uznáno. Ojediněle se také úřady setkávají s případy, kdy jeden z rodičů dítěte změnil pohlaví. Dosud se situace na žádost opět řešila poznámkou v rodném listu, podle návrhu by měl být žadateli vydán rodný list podle nového vzoru.

Vyhláška by měla začít platit od letošního července, stávající tiskopisy ale budou moci matriky používat až do konce příštího roku. Pokud do takových listů budou úředníci zapisovat údaje o rodičích stejného pohlaví, budou v nich muset být změny vyznačeny. Děti s rodiči různého pohlaví budou i nadále dostávat stejné rodné listy jako doposud.

Úprava zavádí změny i u dalších formulářů, jako je například list o uzavření manželství či partnerství, a to pro případy, kdy by člověk uzavírající svazek předložil rodný list, ve kterém jsou rodiče stejného pohlaví. Proti nové vyhlášce vystupuje konzervativní spolek Aliance pro rodinu, který chystá na středeční ráno akci před ministerstvem vnitra, aby protestoval, že každé dítě potřebuje matku i otce. Aliance pro rodinu tímto odmítá, aby v rodném listě stálo jen „rodič“ a „rodič“.

„Nemohli jsme se už dál dívat na sociální inženýrství, které v době bezprecedentní ekonomické krize, ministr Rakušan chystá. Vytvořit dvě kategorie dětí? Některé, kterým stát mámu a tátu „posvětí“ a jiné, kterým je už v rodném listě upře? Nemají mít děti stejná práva?“ prohlásila Jana Jochová, předsedkyně Aliance pro rodinu, proč se zabývá chystanou změnou v rodných listech.

„Odmítáme, aby pan ministr Rakušan rozdělil děti do dvou kategorií dětí. Jedny v rodném listě s mámou a tátou a druhé, bez práva na to znát svůj biologický původ. Těm se bude od malička namlouvat, že se narodily do páru stejného pohlaví. Stát vlastně podpoří očividnou lež a z těch dětí udělá rukojmí zájmů dospělých,“ dodává Jochová. Spolek varuje také před surogátním mateřstvím odmítá takovéto upřednostňování „tužeb dospělých“.

Ministr vnitra Vít Rakušan ale tvrzení spolku odmítá. „V reakci na návrh vyhlášky se na ministerstvo nyní obracejí zejména lidé, které svým newsletterem oslovila Aliance pro rodinu. Z informací, které dostali, totiž evidentně nebylo zřejmé, že označení ‚otec‘ a ‚matka‘ z matričních formulářů a rodných listů samozřejmě nezmizí. Bude pouze doplněno o alternativu ‚rodič/rodič‘ pro případy, kdy je to relevantní. Protesty, že ministerstvo ‚škrtá z rodného listu matku‘, jsou tedy neopodstatněné a vycházejí z nedostatku informací. Nová vyhláška rozhodně nikoho na jeho právech nezkrátí, naopak,“ uvedl Rakušan Echo24.

Podle Rakušana je důvodem změny legislativy to, že „dosavadní praxe nebyla v souladu s českou judikaturou“, řekl ministr webu Echo24.

Návrh vnitra reaguje na rozhodnutí Krajského soudu v Brně, u kterého se v roce 2018 rodiče dívky domáhali, aby byli místo v poznámce zapsáni v rodném listu jako otec a otec či rodič a rodič. Soud tehdy podle ministerstva konstatoval, že pokud zákon o matrikách používá pojem „rodič“, nečiní rozdílu na základě jakýchkoli pomocných charakteristik.

„Jinak řečeno, je-li osoba z právního hlediska rodičem, a to bez ohledu na to, zda takové její postavení plyne přímo ze zákona či je k jeho nabytí třeba soudního rozhodnutí, odpovídá tomuto jejímu postavení povinnost matričního úřadu zapsat ji jako rodiče do knihy narození a do rodného listu dítěte. Všechny rodiče je přitom třeba do těchto matričních listin zapsat pokud možno stejným způsobem,“ vysvětluje vnitro.

V Česku mohou páry stejného pohlaví uzavřít registrované partnerství, vstoupit do manželství jim zákon neumožňuje. Partneři mohou získat informace o zdravotním stavu svého protějšku, mohou po něm také dědit jako v manželství. Nemají ale společné jmění, ani nárok na vdovský či vdovecký důchod. Sirotčí penzi nemusí získat ani jejich potomek. Adopci zákon registrované dvojici zakazuje.