/
Ondřej Lichnovský
Advokát, předseda Unie daňových poplatníků ČR

JUDr. Ing. Ondřej Lichnovský vystudoval Právnickou fakultu MU v Brně a Ekonomickou fakultu VŠB – TU Ostrava. V současnosti je samostatným advokátem, kdy po celou dobu své praxe se úzce specializuje na oblast řešení daňových sporů a věnuje se přednáškové a publikační činnosti v oblasti správy daní. Mimo jiné je spoluautorem šedého komentáře k daňovému řádu z nakladatelství C. H. BECK. Je předsedou Unie daňových poplatníků ČR, www.udpcr.cz