Zelená politika EU zmátla firmy. Podle průzkumu je stejnou mírou děsí i láká

ZMATENÉ FIRMY

Zelená politika EU zmátla firmy. Podle průzkumu je stejnou mírou děsí i láká
Průzkum: V otázce tzv. Green Dealu jsou názory firem roztříštěné. Foto: Shutterstock
1
Domov

Echo24

Firmy jsou zmatené ohledně tzv. Green Dealu, plánu Evropské komise, jak do roku 2050 udělat z Evropy klimaticky neutrální kontinent. Na 12 procent jich vidí dohodu jako jednoznačnou příležitost a 13 procent jako jednoznačné riziko. Vyplývá to z průzkumu mezi 182 českými a zahraničními investory, který v pondělí na výroční konferenci představilo Sdružení pro zahraniční investice AFI.

"Výrazná většina firem je v problematice Green Dealu a celého dekarbonizačního trendu zmatená, dezorientovaná, a tím pádem není schopna v něm hledat příležitosti a využít to jako odrazový můstek pro budoucí rozvoj. To je zásadní problém a je třeba to změnit," uvedl předseda sdružení Kamil Blažek.

Na 28 procent firem vidí dohodu jako možnou příležitost a 27 procent jako možné riziko, pětina respondentů zatím neví. Navíc jen 29 procent firem odpovědělo, že má zpracovanou strategii na snížení uhlíkové stopy, naopak 43 procent ji zatím připravovat nehodlá.

Naprostá většina společností (78 procent) se shodla na tom, že jejich zaměstnanci budou potřebovat nové dovednosti, a to především vzdělání v IT, digitalizaci, automatizaci a robotizaci. Téměř 45 procent uvádí, že pokud by mohlo sdružení AFI vyřešit jeden problém v oblasti lidských zdrojů, tak je to právě dostatek kvalitní a kvalifikované pracovní síly, vzdělaní zaměstnanci a podpora atraktivity odborných učilišť, spolupráce s firmami a aktualizace učebních oborů.

"Kritický nedostatek pracovních sil spolu s mezerami v jejich kvalifikaci omezuje rozvoj a potřebné změny v české ekonomice," upozornil místopředseda řídícího výboru sdružení Blake Wittman. Je proto podle něj třeba aktivně a promyšleně vpouštět do Česka zahraniční pracovní sílu , především ze zemí, které poskytují větší pravděpodobnost její bezproblémové integrace. Rovněž je nutné pracovat na rekvalifikaci a změně vzdělanostní struktury české pracovní síly a studentů, dodal.

Téměř 71 procent podniků uvedlo, že se místní samospráva nezajímá o aktivity a možnou podporu jejich firmy. "Většina firem vnímá hlavně nezájem místních samospráv o jejich problémy. Přitom by vzájemná spolupráce pomohla oběma stranám. Problémem je nedostatek vzájemné motivace pro spolupráci a řešením je například změna rozpočtového určení daní, podotkl Blažek.