6 Česká architektura

Kino nekino. Podívejte se na unikátní objekt i s foyer a kavárnou

NOVÉ

Témata: , ,

Ve třetím ročníku České ceny za architekturu soutěží 145 děl. Mezinárodní odborná porota z nich nyní vybere užší okruh nominovaných, kteří budou vyhlášeni 31. května. Jména finalistů a držitele hlavní ceny budou známa 19. listopadu. Do soutěžní přehlídky České komory architektů se mohla přihlásit díla realizovaná na území České republiky mezi lety 2013 a 2017. Oproti prvním dvěma ročníkům vzrostl počet projektů dokončených teprve v předchozím roce – letos jsou téměř dvě třetiny realizací z roku 2017.

Novostavby převládají nad rekonstrukcemi a patří jim rovněž přibližně dvě třetiny z přihlášených projektů. Polovinu přihlášených děl tvoří rodinné a bytové domy, rezidenční komplexy, chaty i chalupy. Pouhé dvě stavby přihlášené do letošního ročníku přehlídky vzešly z architektonické soutěže s potvrzením regulérnosti od České komory architektů. Jednou z nich je přestavba kina na multifunkční kulturní zařízení v Plané.

Objekt původního kina, stojící v městské památkové zóně, byl postaven v letech 1958–1959 v rámci akce Z a během let prošel mnoha úpravami. „Nové dispoziční řešení nahlíží na objekt jako na soustavu samostatných, na sobě nezávislých, avšak propojitelných provozů a zároveň se snaží zachovat výraznou osovost charakterizující celou budovu.

Kinosál s fixní elevací nahradily navzájem slučitelné dva sály s podlahou v jedné výškové úrovni. Na hlavní vstupní prostory z náměstí navazuje foyer, v jehož prostorách se vedle všech nutných servisních místností našel prostor i pro kavárnu a šatnu. S foyer přímo sousedí menší sál, tzv. black box, s kapacitou minimálně 30 míst k sezení, který umožňuje propojení s kavárnou nebo hlavním sálem.

Velikostí, technologiemi i provozní vazbou na servisní křídlo skladů a šaten pro účinkující je velký sál centrem kulturních možností,“ vysvětluje architektka Simona Ledvinková z kanceláře XTOPIX architekti, s. r. o. Sál je vybaven elevovatelnou podlahou a technickým balkonem. Díky novým francouzským oknům získal přirozené osvětlení a propojení s venkovním dvorem.

Výškový rozdíl sálu a terénu je řešen terasou a schodištěm, jež vytváří pomyslný amfiteátr určený k venkovním akcím. Směrem do náměstí je objekt otevřen zvětšenými okenními otvory a fasádu s původním členěním i profilací říms zdobí zrestaurované původní sgrafito krasojezdkyně. Duch doby je akcentován i dalšími detaily – například retro svítidly včetně oblíbených „bruselských mís“. Na celkovém pojetí objektu je patrné, že architektům je svět kulturních akcí s důrazem na film velmi blízký.

V Týdeníku Echo a na EchoPrime se dozvíte více, získáte je zde.

Čtěte také: Ticho a studovat. Podívejte se na nejkrásnější knihovny celého světa


Vážení čtenáři,
internetový deník Echo24 se rozhodl změnit podobu čtenářských diskuzí pod texty, které na našich stránkách publikujeme. Diskuzí se nově mohou účastnit pouze ti čtenáři, kteří jsou přihlášení a kteří mají zaplacený nějaký typ předplatného. To si můžete pořídit již od 149 korun měsíčně zde.

K tomuto kroku jsme se rozhodli kvůli neúměrně velkému počtu diskutujících, kteří nerespektovali pravidla slušné diskuze, napadali ostatní diskutéry a podobně. Navíc používali i různé anonymizéry, které jim umožňovaly se do diskuze vrátit i poté, co jim redakce jejich účet zablokovala.

Kvůli malému počtu členů redakce nebylo v našich silách neustále procházet všechny diskuze a mazat urážlivé či jinak nevhodné příspěvky. Slušní diskutující jsou nadále na našich stránkách vítáni.