4 TOP odpovědná firma

Česko zná své odpovědné firmy

AKTUALIZOVÁNO

Témata:

Nezávislá platforma pro odpovědné podnikání Byznys pro společnost zveřejnila výsledky 14. ročníku ocenění TOP Odpovědná firma. Titul TOP Odpovědná velká firma roku získala společnost Accenture a v malých firmách opět bodovalo družstvo ZOD Brniště.

Ocenění vyzdvihuje nejzajímavější aktivity na poli trvale udržitelného a odpovědného podnikání. Výsledky byly vyhlášeny 18. října na slavnostním galavečeru v prostoru Továrna v pražských Holešovicích.

„TOP Odpovědná firma je dnes jediným transparentním nástrojem pro mezioborové srovnání odpovědného přístupu firem všech velikostí u nás. Letos nás mile překvapila rostoucí úroveň u velkých i menších firem a přísun ke komplexnímu přístupu k CSR a udržitelnému podnikání,“ říká Pavlína Kalousová, předsedkyně Byznys pro společnost.

TOP Odpovědná firma je na českém trhu ojedinělý nezávislý systém ratingu, který hodnotí a oceňuje strategické aktivity v oblasti firemní udržitelnosti. Tedy společností, které se dlouhodobě a strategicky věnují rozvoji společnosti, snižování dopadu na životní prostředí a přinášejí inovativní řešení. Cena, organizovaná platformou Byznys pro společnost, je otevřena velkým i malým společnostem. Rozhodující je komplexnost projektů, přínos pro společnost a inovativnost, velikost firmy nebo výše investice v tomto ohledu nehraje roli.

Nezávislost a objektivitu výsledků garantuje odborná porota složená z předních zástupců komerčního
a neziskového sektoru, státní správy, expertů a významných osobností, které se aktivně podílejí na rozvoji odpovědného byznysu v ČR.

Porotci letos vybírali z více než 100 strategií a projektů. „Je skvělé, že mnoho firem dnes využívá rating Odpovědná firma pro to, aby získaly zpětnou vazbu na své aktivity v odpovědném a udržitelném přístupu. Ty nejlepší strategie mají společné znaky, a to bez ohledu na obor podnikání či velikost společnosti: obrovský hodnotový posun, dlouhodobost CSR strategií a rostoucí zájem zaměstnanců se do podobných aktivit zapojovat,“ doplňuje Pavlína Kalousová, za pořádající Byznys pro společnost.

U projektových a speciálních kategorií rozhodl o pořadí celkový počet získaných bodů. U strategických kategorií postoupily firmy s nejlepším bodovým hodnocením do druhého kola, kde jejich zástupci osobně prezentovali své koncepty odborným komisím. Ty následně rozhodly o výsledku.

Výsledky 14. ročníku ocenění TOP odpovědná firma

TOP ODPOVĚDNÁ VELKÁ FIRMA 2017: Accenture

Hlavní cena pro velké firmy, které komplexně, strategicky a inovativně rozvíjejí podnikání směrem k
dlouhodobé udržitelnosti a angažují se ve všech oblastech CSR. Přistupují odpovědně k zaměstnancům, dodavatelům a zákazníkům, chovají respekt vůči životnímu prostředí i komunitám, na něž má jejich podnikání vliv. CSR nastavují dle aktuálních společenských potřeb, měří dopady své činnosti. Výsledky transparentně komunikují a jsou inspirací a motivací ostatním.

TOP ODPOVĚDNÁ MALÁ FIRMA 2017 – cena společnosti Plzeňský Prazdroj: ZOD Brniště

Hlavní cena pro střední a malé firmy, které udržitelným, systematickým a inovativním způsobem rozvíjejí své podnikání, ctí filozofii odpovědného přístupu vůči místním lidem i přírodě. CSR nastavují na základě aktuálních společenských potřeb v lokalitě, kde působí a následně sledují dopady. Do odpovědného podnikání zapojují své zaměstnance i vedení, snaží se využívat inovativní řešení. Svůj odpovědný přístup dlouhodobě rozvíjejí a jsou inspirací pro ostatní.

DIVERZITA 2017- cena společnosti GSK: SAP Services projekt Autism@Work

Ojedinělý projekt dává příležitost lidem s autismem začlenit se do pracovního procesu i do nové komunity spolupracovníků ve firmě. Program běží přes dva roky a v rámci upraveného přijímacího řízení zaměstnali v pražském SAP již 12 kolegů na různých pozicích v oblasti HR i financí.

POČIN ROKU 2017 cena společnosti ČSOB: Albatros Media – Nadace Albatros

Porota ocenění udělila za odvážný, inovativní CSR projekt, který se nebojí vybočit ze zavedených postupů a standardních aktivit firmy. Nadace Albatros podporuje sociálně znevýhodněné romské děti a mládež v jejich vzdělávání. Při výběru podpory nadace pečlivě zvažuje skutečný dopad aktivit a smysluplně vybírá ty oblasti, které nejsou veřejnými či jinými zdroji financovány. Vyrovnávání znevýhodnění ve vzdělávání navíc řeší komplexně – podporou jednotlivců, pomáhajících organizací i škol. Ojedinělým způsobem tak podporuje životní šance mladé romské generace.

NEJANGAŽOVANĚJŠÍ ZAMĚSTNANCI 2017: KPMG Česká republika – Projekt Pomáháme tím, co umíme

Cena je určena firmě, která zavedla dlouhodobé či inovativní nástroje pro zapojování zaměstnanců do podpory veřejně prospěšného sektoru. Porota ocenila, že zaměstnanci KPMG pomáhají nastavit fungování neziskovkám a vytvářet tak větší prostor pro jejich činnost. Vedou školení, poskytují individuální konzultace i služby formou pro bono, mentorují zástupce v konkrétních problémech. Projekt nepřináší pozitiva jen neziskovým organizacím, ale je přínosem i pro firmu: zaměstnanci získávají nový pohled a dovednosti, které zužitkují ve své každodenní práci.

SPOLEČENSKY PROSPĚŠNÝ PROJEKT 2017: Skupina VEOLIA – STARTér, Věř si a podnikej!

Ocenění bylo uděleno za inovativní projekt zaměřený na řešení aktuálních společenských témat. Dlouhodobý program, který cílí na začínající drobné a malé podnikatele – pomáhá snižovat nezaměstnanost a předcházet vyčleňování znevýhodněných osob ze společnosti. Pomoc míří na veřejně prospěšné projekty v oblastech, jako jsou tradiční či netradiční řemesla a výroba, organizace volného času dětí, mládeže a seniorů či třeba sociální služby pro handicapované.

LEADER V ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ 2017 – cena společnosti Tetra Pak Česká republika: Skanska – Zelená energie z obnovitelných zdrojů

Skanska jde cestou dlouhodobé úspory energií ve výrobním i provozním životě. Cílem je omezit
zejména CO2 ve stavebnictví, které je stále jedním z největších producentů tohoto skleníkového
plynu. Úsporná opatření nabízí i svým zákazníkům v rámci projektů. Skanska tak dává najevo, že je
udržitelnou firmou, která se i přes obtíže posunuje v odpovědnosti dál a může tak pozitivně ovlivnit
odvětví stavebnictví jako celku.

OCENĚNÍ UDĚLENÁ VEŘEJNOSTÍ

ODPOVĚDNÝ LEADER 2017 – cena společnosti O2 Czech Republic za osobní přínos k rozvoji
odpovědnosti a CSR: Bohdan Wojnar, Člen představenstva společnosti ŠKODA AUTO zodpovědný za oblast lidských zdrojů

Bohdan Wojnar je jako člen představenstva ŠKODA AUTO a prezident sdružení AutoSAP přesvědčen o potřebě kultivace podnikání, kvalitativního rozvoje zaměstnanců a obecně odpovědného přístupu ke společnosti jako celku. Osobně se angažuje v rozvoji komunitního života a filantropii tak, aby se v Česku stala běžnou součástí života. V neposlední řadě pak patří nejen jako dlouhodobý člen Akademické rady VŠE, ale také jako předseda Správní rady ŠKODA AUTO Vysoké školy a člen Správní rady VŠCHT k velkému podporovateli a hybateli moderního vzdělávání v ČR.

TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA 2017 CENA VEŘEJNOSTI: SHM

Společnost SHM nevnímá odpovědné podnikání jen jako normu, ale v širším pojetí jako obecný model podnikání. Dlouhodobě buduje důvěryhodnou firmu, která vyznává princip společenského prospěchu. To představuje nejen charitativní činnost, na kterou vyčleňují 3 % provozního zisku, ale i vytváření kulturního pracovního prostředí, budování férových vztahů s obchodními partnery a pozitivní soužití s regionem. Motivují a inspirují zaměstnance k zapojení do dobrovolnictví a k vytváření aktivní občanské společnosti.

Kdo se na akci podílel
Hlavní partneři : Sanofi, Tchibo Praha, Vodafone Czech Republic
Partneři : Plzeňský Prazdroj, GSK, ČSOB, Skupina ČEZ, Tetra Pak Česká republika, O2, KPMG
Záštita: Poslanecká sněmovna PČR, Senát ČR, ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Jan Chvojka, MPSV ČR, MF ČR, MPO ČR, Zastoupení Evropské komise v ČR

Čtěte také: Akcie lámou rekordy. Dow Jonesův index poprvé překonal hranici 23.000 bodů


Vážení diskutující,
Echo24.cz chce umožnit svobodnou diskuzi, ale vyhrazuje si právo neukládat či mazat příspěvky urážlivé, vulgární, xenofobní, odkazy na jiné internetové stránky či takové příspěvky, které odporují obecné lidské slušnosti. Před vložením vašeho příspěvku prosím zkontrolujte, zda jste opravdu přihlášeni. V opačném případě se váš příspěvek ukáže jen na vašem monitoru, ale do diskuze se nezanese.