,
PŘÍBĚH

Teolog, evangelický farář, politický vězeň nacistického režimu ThDr. Jiří Josef Otter má stejně nedobrých vzpomínek na nacismus jako na komunismus. Odborník na česko-německé vztahy, autor mnoha knih a v mládí aktivní sokol je ve svých úctyhodných 97 letech stále plný energie a o svém životě rád vypráví.

Ty klády byly deset i patnáct metrů dlouhé a navíc často mokré. Někdo je šachtou tahal na drátě, jiný tlačil před sebou. Jaroslav Čihař smýkal stojky, jak se dalo. Pot mu stékal po pažích, po tváři i zádech a umouněný kluk byl úplně na dně. V roce 1953, kdy do podzemí sfáral na svou první šichtu, měl za sebou hornické učiliště, a tak už dobře věděl, jak se v Dole Dukla maká. Nejednou padl do postele rozhodnutý, že z hornictví uteče. A ostatních pět chlapců v jizbě na tom nebylo lépe. Budíčky…


NOVÉ

PŘÍBĚHY 20. STOLETÍ

Na začátku 80. let minulého století se soudruzi v Československu připravovali na třetí světovou válku. Měla začít zákeřným útokem západoněmeckého Bundeswehru. Proto se plánoval i z ČSSR jaderný útok na Německo. Devatenáctiletý Roman Cajthaml, raději než aby se se na tom podílel, šel do vězení. Odsoudili ho na dva roky za zběhnutí do zahraničí v době vojenské služby. Roman utekl z jednoho z nejutajovanějších útvarů Československé lidové armády: od rakeťáků, kteří se starali o sovětské taktické…


NOVÉ

PŘÍBĚHY 20. STOLETÍ

Šestaosmdesátiletému Hugo Fritschovi v hlase zaznívá silný německý přízvuk, češtinu ale používá docela samozřejmě. Stejně jako za protektorátu, kdy jako syn německého úředníka běhal s českými kamarády ulicemi Brna, hrál si na válku nebo pekl na polích za městem brambory. Šťastné dětství plné klukovin ale pro Huga skončilo už ve třinácti letech. Na jaře 1946 zůstal docela sám ve zdevastovaném internačním táboře pro Němce. Rodiče, babička ani dva bratři kruté poválečné zacházení nepřežili.


NOVÉ

PŘÍBĚHY 20. STOLETÍ

Ploština, Prlov, Vařákovy Paseky, Přestavlky, Javoříčko… Co spojuje jména vesnic a osad ze střední a východní Moravy? Tady všude se na samém sklonku války nacisté krvavě mstili za skutečnou nebo i jen domnělou pomoc partyzánům a odbojářům. Zatímco v některých moravských městech, třeba v Hodoníně, tou dobou slavili osvobození od nacismu, jinde se ještě vraždilo, mučilo, vypalovalo. Podobný osud čekal i Zákřov, malou osadu východně od Olomouce. Reportérům Paměti národa se podařilo zachytit řadu…


NOVÉ

PŘÍBĚHY 20. STOLETÍ

„Ano, štrachal jsem jim v soukromí. Nasazovali jsme na ně techniku, sledovačku, napíchnuli jim telefon, četli korespondenci. Ale nikdy jsem neudělal nic, co by někoho omezovalo na jeho politických, občanských a náboženských právech nebo svobodách. Kdybych dělal na linii vnitřního nepřítele, tak bych to nepochybně udělal, ale já jsem působil na linii vnějšího protivníka,“ vysvětluje Jaroslav Lamr. U komunistické Státní bezpečnosti pracoval 10 let. Sledoval občany, kteří se stýkali s cizinci…


NOVÉ

PŘÍBĚHY 20. STOLETÍ

Letos v dubnu by oslavila třiaosmdesáté narozeniny Květoslava Neradová, katolická intelektuálka, literátka, šiřitelka Charty i samizdatu a učitelka mnoha generací žurnalistů. Její životní cestu formoval svérázný tatínek, který ve sklepě Němcům pod nosem choval prasata a zároveň pomáhal rodinám popravených odbojářů. Stejně významně Květoslavu ovlivnila zdánlivě nekonečná řada dětských nemocí, která ji často upoutávala na lůžko a způsobila, že jako dítě ještě před vstupem na gymnázium přečetla…

,
NOVÉ

PŘÍBĚHY 20. STOLETÍ

Uprostřed války, v březnu 1942, se mladému inženýrovi z ostravských dusíkáren Leopoldu Schiffauerovi narodil druhý syn. Protektorátu už tři čtvrtě roku šéfoval Reinhard Heydrich, který měl podle Hitlerova příkazu udělat v Čechách a na Moravě pořádek. A tehdy byl novorozený chlapec pokřtěn dvěma jmény. Tomáš Edvard Schiffauer, podle prezidentů Masaryka a Beneše.


NOVÉ

PŘÍBĚHY 20. STOLETÍ

Komunistický režim si během normalizace vychovával generaci svazáků a pionýrů, kteří se měli stát poslušnými inženýry v národních strojírenských a hutních podnicích. Vedle těchto „uvědomělých“ ale soudruzi nechtěně vytvořili prostor pro silnou generaci filozofů, teologů, historiků a umělců, kteří se komunistům postavili. Jedním z nich byl houslista a dirigent Miroslav Jirounek.


PŘÍBĚHY 20. STOLETÍ

Mému bratrovi Martinovi kdysi kdosi vyprávěl zajímavý příběh veterána z druhé světové války. Ten člověk prý žije a měli bychom s ním určitě natočit rozhovor… Jenže žádný kontakt na něj jsme neměli. Martin vytrvale telefonoval podle seznamu lidem stejného jména, ale bez úspěchu. Pak obvolával sousedy z pražského činžáku, kde prý veterán kdysi bydlel. Vybral si náhodně první číslo, které patřilo inženýrovi Pavlu Borovanskému. Když řekl, co potřebuje, prohlásil pan Borovanský: „Člověka, na kterého…


NOVÉ

PŘÍBĚHY 20. STOLETÍ

Během několika let po únoru 1948 skončily ve věznicích stovky kněží, řeholníků, řádových sester, kazatelů i prostých věřících. V první řadě šlo o katolíky, ale též o protestanty, jehovisty, adventisty… Jejich odpor proti KSČ byl zvláštní v tom, že nebojovali primárně proti straně, která reprezentovala a nastolovala totalitní systém, ale především se odmítli vzdát své víry. Hledali cestu, jak svou víru v podmínkách totalitního systému chránit, udržovat a projevovat. Lidé jako katolický kněz…


NOVÉ

PŘÍBĚHY 20. STOLETÍ